תחומי התמחות


הנדסה אזרחית

שמאות מקרקעין

ניהול חברות נדל"ן

ייזום וניהול פרויקטים בהיקפים גדולים

חוות דעת לבית משפט בהנדסה אזרחית ושמאות מקרקעין

לווי בנקאי של פרויקטים וניהול חברות נדל"ן בקשיים עבור בנקים

שווק פרויקטים

בוררויות וגישורים בהנדסה אזרחית ושמאות מקרקעין

קרנות השקעה בנדל"ן

קידום תכניות בנין עיר בהיקפים גדולים